تبلیغات
علوم باغبانی - استویا تا 250 برابر شیرینتر از قند!!!!!!!!!

امروز:

استویا تا 250 برابر شیرینتر از قند!!!!!!!!!

» نوع مطلب : گیاهان دارویی ،

خواص شیرین كنندگی قند استویا

 

ماده ی شیرین كننده ی استویا كه به استویوزید معروف است, كالری زا نیست و در سیستم گوارش جذب نمی شود. این ماده تا 250 برابر شیرین تر از ساكارز است كه بسته به نوع گیاه پایه، طول روز و روش تولید، بین 20-5 % در گیاه تولید می شود. شیرینی برگهای خشك گیاه 30 برابربیشتر از ساكارز است. چهار نوع گلوكوزید استویول اصلی در استویا شناسایی شده است:
rebaudioside A, rebaudioside C, stevioside, dulcoside A .

این مواد نسبت به ساكارز بین 250 - 40 برابر شیرین تر اند. نسبت تولید این مواد در گیاه متغیر است.

مقدمه

استویا Stevia rebaudiana Bertoni ،گیاهی از تیره مرکبان Compositae ، علفی و حساس به سرما ست. گیاه دارای برگهای كوچك است كه به صورت متناوب روی ساقه قرار گرفته اند. بهترین دمای رشد این گیاه 30-15 درجه سانتیگراد است. با کوتاه شدن روز و سرد شدن هوا شرایط گلدهی فراهم می شود. گلها كوچك، سفید و در قسمت میانی بنفش كمرنگ اند كه به صورت خوشه ای روی ساقه ظاهر می شوند. این گیاه خود ناسازگار است و گرده افشانی گلها توسط باد و حشرات انجام می گیرد. گرده گلهای آن می تواند بسیار آلرژی زا باشد. دانه آن یك فندقه كوچك سبك و كركدار است كه توسط باد جا به جا می شود. ازدیاد گیاه در طبیعت عمدتآ از طریق بذر صورت می گیرد(3,5).
تحقیقات نشان داده است كه مشكل جوانه زنی بذر استویا به علت پوكی بذر است. اجرای گرده افشانی مصنوعی به عملكرد تولید بذر كمك می كند(3 ). در صورت در دست داشتن ارقام مرغوب می توان گیاه را به صورت قلمه یا ازدیاد كلونی در شرایط درون شیشه (
in vitro ) نمود. استویا یك گیاه روز كوتاه است و معمولأ مانند یك زراعت یكساله به روش نشاكاری كشت می شود.
در کشورهای تولید کننده، معمولاً گیاهان مورد نیاز از بذر تولید می شوند زیرا قیمت نشای استویا زیاد است . با این حال تهیه قلمه ریشه دار به دلیل نیاز به انتخاب بوته های حاوی قند بیشتر رونق دارد. زمان لازم برای تولید نشا از بذر در 8-7 هفته است و کشت گیاهچه ها در شرایط مزرعه در ماه اردیبهشت – خرداد انجام می شود.
تولید قند در طول روز باید در تابستان انجام و معمولا برداشت در ماه مهر اجرا می شود. در کشت گلخانه ای می توان دوره رشد را با افزایش طول روز طولانی تر کرد.

تاریخچه

گیاه استویا نخستین بار در دره ریو ماندی RioMonday در شمال شرقی كشور پاراگوﺋه شناخته شده است. اروپاییان در سال 1888توسط برتونی M.S.Bertoni با گیاه استویا آشنا شدند. مهمترین کشورهای تولید كننده استویا : ژاپن. چین. تایوان. كره. برزیل. مالزیا و پاراگوﺌه هستند. مهمترین اهمیت اقتصادی آن به عنوان یك ماده شیرین كننده طبیعی در جایگزینی شیرین كننده های مصنوعی (آسپارتان و سدیم ساخارین) است. اما مهمترین عامل بازدارنده در گسترش تجارت این ماده، عدم صدور مجوز مصرف آن در مواد غذایی در آمریكا است(2) .

خواص شیرین كنندگی قند استویا

ماده ی شیرین كننده ی استویا كه به استویوزید معروف است, كالری زا نیست و در سیستم گوارش جذب نمی شود. این ماده تا 250 برابر شیرین تر از ساكارز است كه بسته به نوع گیاه پایه، طول روز و روش تولید، بین 20-5 % در گیاه تولید می شود. شیرینی برگهای خشك گیاه 30 برابربیشتر از ساكارز است. چهار نوع گلوكوزید استویول اصلی در استویا شناسایی شده است:
rebaudioside A, rebaudioside C, stevioside, dulcoside A .

این مواد نسبت به ساكارز بین 250 - 40 برابر شیرین تر اند. نسبت تولید این مواد در گیاه متغیر است.
تا كنون
rebaudioside A بهترین كیفییت (شیرینی) را در میان انوع دیگر د اراست و افزایش نسبت این تركیب در گیاه از اهداف به نژادی استویا می باشد. این مواد در 9-3 = pH و تا دمای زیاد (100درجه سانتیگراد) ثابت می مانند، تخمیر نمی شوند و رنگ آن در اثر پخت تغییر نمی كند. به این دلایل دارای طیف وسیعی از كاربردها در فرآورده های خوراكی دارند.
تحقیقات زیادی در ارتباط با استخراج و خالص سازی شیرین كننده های موجود در برگ خشك شده گیاه استویا انجام شده است. عمل استخراج در درجه حرارت های 25-0 درجه سانتی گراد قابل اجراست. اما برای خارج كردن تركیبات تلخ می توان از درجه حرارت بین 6-2 درجه سانتی گراد استفاده نمود. نسبت برگ گیاه به حلال را بین03/0 -01/0 وزنی كنترل می كنند. برای خالص سازی تركیبات استخراج شده معمولأ از دو ستون تبادل یونی استفاده می شود. برای خالص سازی
rebaudiosideA كه شیرین ترین تركیب است, می توان از میكرو فیلتر استفاده نمود (2,4,6).

انواع استویا

پنج نوع گیاه استویا وجود دارد که قند یک نوع آن Stevia rebaudiana Bertoni درکشورهای ژاپن، کره و چین پاراگوئه و بسیاری کشور های دیگر در محصولات غذایی و در آمریکا و کانادا درتهیه مواد خوراکی رژیمی مجاز است. در حال حاضر در ژاپن مصرف سالیانه قند استویوزید stevioside 50 تن به ارزش 220 میلیون دلار کانادا است. پیش بینی می شود در آینده به طور کلی به منظور حفظ سلامت انسان از مخلوط چند نوع قند از جمله قند های غیر کالری زا در تهیه محصولات غذایی استفاده خواهد شد و شیرین کننده های جدید بازار خوبی خواهند داشت. اجرای تحقیقات، کشت و تولید استویا و فرآورده های شیرین غیر کالری زای آن مورد توجه کشورهای جهان قرار دارد. کشور چین، طرح بزرگی برای تولید استویا درسطح وسیع در دست اجرا دارد.

روش تولید محصول

استویا یك گیاه روز كوتاه است و معمولآمانند یك زراعت یك ساله كشت می شود. بذر گیاه در شرایط گلخانه ای كشت و نشا ها پس از 6تا 7 هفته، به مزرعه انتقال داده می شوند. ارتفاع آن در شرایط مطلوب رشد به 100 سانتی متر می رسد. زمان گلدهی بستگی به رقم پس از 104-54 روز از تاریخ كشت است. در موطن اصلی استویا دمای روز و شب بین 43-21 درجه سانتی گراد و بارندگی تا 1375 میلی متر در سال است. .گیاه در پایان فصل، پیش از به گل رفتن، یكجا برداشت می شود.
بذر استویا به دلیل عدم تلقیح در صد پوکی زیاد دارد. اما بذر مرغوب استویا جوانه زنی خوبی دارد (قیمت 350$ کانادا برای هر گرم). هزینه تولید گیاه از بذر ارزان تر از خریداری نشای آن است که به قیمت هر عدد 7-63/0 $ کانادا به فروش می رسد. علاوه بر این، نشای گیاه استویا حمل و نقل را به خوبی تحمل نمی کند از این رو توصیه می شود تولید گیاهان در محل پیش بینی و از کشت بذر آغاز شود.
در شرایط آب و هوایی کشورهایی چون کانادا (
Ontario)در هر هکتار کشت استویا حدود 3000 کیلو گرم محصول سبز ( برگ و ساقه ) به دست می آید که هر گرم آن دارای105 میلی گرم قند stevioside است . بهترین کیفیت قند در برگ استویا تولید می شود. اصلاح این گیاه می تواند میزان تولید قند را به دو برابر برساند1 .

 

 

 

ارزش اقتصادی تولید استویا

دوره رشد گیاه در شرایط غیر بومی یک یا دو سال است. سال دوم عملکرد بهتر دارد. پس از آن نشای جدید کاشته می شود.
در کانادا با توجه به هزینه کشت استویا (8500 دلار در هکتار) و 30-20 گرم وزن برگ در هر بوته برای اقتصادی بودن کشت می بایست 2200 کیلوگرم در هکتار برگ حاوی قند استویوزید
Stevioside
تولید شود. در اغلب کشورهای تولید کننده محصول سبز ، ترکیبات قندی آن را نیز فرآوری می شود..
معموﻷ تولید کننده ترجیح می دهد خود مبادرت به خشک کردن برگ ، تهیه پودر و عصاره برگ بنماید تا از قیمت محصول نهایی آن بهره مند گردد. فروش محصول برگ پس از خشک کردن برای فرآوری نیز متداول است.

فرآورده های استویا و تولید کنندگان فرآورده های رژیمی در آمریکا

Table 1

Some Commercially Available Stevia Products in the U.S.

 

Suggested "Dose"

Type

Manufacturer

Product Name

-

Crystals

At Steviaa

Sweetvia

Minute quantity

Powder

Life Extension Foundationb

Stevia Extract

-

Powder

JAJA Group, Inc.c

JAJ Stevioside

-

Liquid

Baar Products, Inc.d

Stevia Liquid Extract

-

Liquid Concentrate

SteviaNOWe

Stevia Dark Liquid Concentrate

-

Powdered Extract

SteviaNOW

Stevia Pure Powder Extract

-

Tablets (100–400 mg)

SteviaNOW

Stevia Tablets

 

A - At Stevia LLC, P.O. Box 80253, Valley Forge, PA 19484

B - Life Extension Foundation, 995 SW 24th Street, Fort Lauderdale, FL 33315

C - JAJA Group, Inc., 8787 Southside Blvd # 4813, Jacksonville, FL 32256

D - Baar Products, Inc., P.O. Box 60, Downingtown, PA 19335

E - SteviaNOW, P.O. Box 812, Shrub Oak, NY 10588

 

انواع استویا

پنج نوع گیاه استویا وجود دارد که قند یک نوع آن Stevia rebaudiana Bertoni درکشورهای ژاپن، کره و چین پاراگوئه و بسیاری کشور های دیگر در محصولات غذایی و در آمریکا و کانادا درتهیه مواد خوراکی رژیمی مجاز است. در حال حاضر در ژاپن مصرف سالیانه قند استویوزید Stevioside 50 تن به ارزش 220 میلیون دلار کانادا است. پیش بینی می شود در آینده به طور کلی به منظور حفظ سلامت انسان از مخلوط چند نوع قند از جمله قند های غیر کالری زا در تهیه محصولات غذایی استفاده خواهد شد و شیرین کننده های جدید بازار خوبی خواهند داشت. اجرای تحقیقات، کشت و تولید استویا و فرآورده های شیرین غیر کالری زای آن مورد توجه کشورهای چهان قرار دارد. کشور چین، طرح بزرگی برای تولید استویا درسطح وسیع در دست اجرا دارد.

امکان کشت گلخانه ای استویا در ایران

در کشور ما ایران، شرایط دما و نور کافی برای کشت گیاه استویا مساعد است و امکانات برای تولید فرآورده های غذایی از قند گیاه وجود دارد، اما خاک مناسب برای کشت استویا باید دارای شوری پایین باشد. این امر موجب می شود تا مناطق محدودی برای کشت این گیاه در ایران فراهم باشد. بهترین شرایط از نظر نوع خاک و اقلیم، مناطق توتون کاری کشور است و جایگزین بسیار با صرفه ای برای آن خواهد بود. اما در حال حاضر، کشت گلخانه ای و ترجیحأ در شرایط هایدروپونیک راه حل پیشنهادی برای تولید استویا در ایران است که باید با توجه یه نکات زیر برنامه ریزی شود:

1.استفاده از بذر مرغوب برای تولید اقتصادی گیاهان با درصد قند استویوزید بیشتر در برگ

2.ایجاد شرایط رشد مطلوب در گلخانه

 

کشت گلدانی این گیاه درکشورهای دیگر اجرا می شود و با توجه به نتایج به کارگیری سیستم آب کشت در تحقیقات انجام شده در ایران، تولید این گیاه در گلخانه هایدروﭘﻮنیک قابل اجرا خواهد بود.
آنچه که در راه اندازی و بهره برداری از سیستم کشت بدون خاک یا هایدروﭘﻮنیک اهمیت زیاد دارد این است که پیش از شروع به تولید پیش بینی دوره آموزش کارکنان اجرا شده باشد.
موفقیت در این تکنیک تولید نیازمند به فراگیری صحیح و کسب مهارت است. علاوه بر این ، معرفی خواص محصول و ایجاد بازار فروش و همچنین امکان صادرات فرآورده ها آن نیاز به توجه و پایه ریزی خواهد داشت.

 

منبع: http://nya.ir/home/index.html


نوشته شده در : سه شنبه 6 بهمن 1388  توسط : ابراهیم اوجاقی.    نظرات() .

buying real viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:06 ق.ظ

Thank you! Plenty of posts!

sildenafil price uk where to buy viagra over the counter buy viagra now purchase of viagra to buy viagra online how to buy viagra uk where to buy viagra on line where can i buy viagra without buy viagra online cheap buy viagra uk
Buy generic cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:32 ق.ظ

You said it nicely..
cialis tablets for sale where to buy cialis in ontario cialis y deporte miglior cialis generico cialis venta a domicilio buy cialis sample pack prezzo cialis a buon mercato cialis generic availability cialis kaufen wo venta cialis en espaa
anais
دوشنبه 22 مرداد 1397 06:33 ب.ظ
wonderful points altogether, you simply won a new reader.
What may you recommend about your publish that you made some days ago?
Any sure?
gmail sign in
دوشنبه 22 مرداد 1397 04:57 ب.ظ
I have owned the Jazzercise North Garland location on the Holford Recreation Center for 17 years.
Login gmail gmail sign in login email gmail login inbox To bypass these steps,
Hello - Sign (from your folks behind Hello - Fax) permits you to inscribe your John Hancock on electronic
documents directly from the browser. Click the "Add Bcc" link near the top in the message draft.
Login to gmail account https://loginaid.org/ sign in gmail account Ranbe
also has more than six numerous years of professional information-technology experience, devoted
to computer architecture, operating systems, networking, server administration, virtualization and Web design.
casino online application
دوشنبه 22 مرداد 1397 02:34 ب.ظ
casino games
casino games free online
play casino games online
new usa online casinos
géadys
یکشنبه 21 مرداد 1397 03:38 ق.ظ
What you posted made a ton of sense. But, what about this?
what if you added a little information? I ain't
suggesting your information is not good, but suppose you added a post
title that grabbed a person's attention? I mean علوم باغبانی - استویا تا 250 برابر شیرینتر از قند!!!!!!!!!
is kinda plain. You could glance at Yahoo's front page and watch how they create article titles to get people to open the links.
You might add a related video or a related pic or
two to grab readers interested about what you've written. In my opinion, it would bring your
posts a little livelier.
online casinos 2016
شنبه 30 تیر 1397 10:01 ب.ظ
top rated free online casino games
pogo casino slots
casino online usa
casino games real money
best online casino games free
جمعه 29 تیر 1397 09:38 ق.ظ
casino g
casino online application
casino online application
free casino games and poker
best us casinos online
دوشنبه 25 تیر 1397 07:39 ق.ظ
casino online for fun
casino games real money
new usa online casinos 2017
casino games list
vite
پنجشنبه 14 تیر 1397 10:58 ب.ظ
We aƄsolutely love youг blog аnd find many of үoᥙr post's to bе exaϲtly what
I'm lookіng for. Doеs one offer guest writers to write content in уour
cɑse? І w᧐uldn't mind writing a post οr elabrating ᧐n many of
tһe subjects you write with regaгds to here.

Again, awesome weblog!
Viagra kopen etos
جمعه 8 تیر 1397 03:50 ق.ظ
Hello! This is my fіrst сomment here sso I just wаnted to
ɡive a quick shout оut and say I genuinely enoy reading уour
articles. Can yߋu recommend anyy оther blogs/websites/forums that deal
ѡith the sаme subjects? Thank yoս!
stone jana
چهارشنبه 30 خرداد 1397 11:28 ق.ظ
Ι’m not that much ߋf а online reader to bе honnest ƅut үoᥙr sites really nice, kеep it up!
I'll ցo ahead аnd bookmark youг site to come baϲk in tһe future.

All the beѕt
victorinox replacement parts
جمعه 18 خرداد 1397 07:42 ب.ظ
Hі there to every one, since I am actually eager of reaԁing this web site's post to be updated on a regular Ƅasiѕ.
It includes pⅼeasant stuff.
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:03 ب.ظ

Thanks, Loads of postings!

cialis prices in england cialis uk cialis rezeptfrei sterreich cialis with 2 days delivery 40 mg cialis what if i take enter site natural cialis cialis savings card viagra vs cialis achat cialis en europe venta cialis en espaa
cna classes near me
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 07:01 ب.ظ
Caregiver Training School Corp provides a CNA training course that could be completed in 10 weeks
or 100 hours of study cna classes in colorado springs cna classes in md cna classes
las vegas they also have to undergo a court records investigation, a drug screening
and tb testing to meet the requirements of the cna
training course. The nurse aide specialization can lead to the practical nursing diploma program cna
classes in houston tx https://cnaclasses.us.com/ cna classes in greensboro nc if you already know that you are going to miss over 8 hours of class time, contact
our admin office before registering to get a class.
search craigslist
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 07:58 ب.ظ
Consider whatever you buy on craigslist to get
nonrefundable and non-returnable. Pay focus to language that
sounds formulaic and repetitive when browsing
Craigslist. search craigslist Not only will this keep
your safety, but it also can be necessary if you happen to be
moving large objects. Don't try and cram in empty words including
"amazing" or "incredible.
paydayloansonline.us.com
شنبه 22 اردیبهشت 1397 05:15 ب.ظ
It's a calculation that a lot of borrowers could easily understand.
Joey Smith of San Jose used disability checks as collateral for
his pay day loans, that they now considers a mistake. Sexpo is 100 percent owned by adult entertainment baron Kenneth
Hill , who also owns the Club X chain and it is Club Money's sole director and secretary.
payday loans online no credit check direct lender (paydayloansonline.us.com) Call 6 Investigates contacted the Community Financial Services Association of America,
a national trade association for companies that provide small dollar, short-term loans or payday advances.
They give you multiples of $20, maybe $10, if you're lucky, right.
November 2018 need not be described as a tsunami
against Republicans when they learn the right lessons from other loss within the
Pennsylvania special election.
payday loan near me
شنبه 22 اردیبهشت 1397 02:42 ب.ظ
Perhaps it's just semantics, but spiraling” suggests exponential
growth, whereas fees for your typical $300 loan mount up linearly with time:
total fees = $45 + variety of rollovers x $45.
However, Cutts mentioned this being a side effect, instead of the initial aim of implementing the update.
After the Legislature changed their state's usury laws allowing
high-interest, short term loans inside 1990s, storefronts began popping
up over the state. payday loan near me Yet, if average house prices are lower then surely some must be in a position to afford
a property. The issue also divides both parties —
anti-regulation Republicans and Democrats worried about cutting off credit are reluctant to support changes.
Joseph Almeida, D-Providence — would remove the more than decade-old exemption which allows payday lenders in Rhode Island
to offer loans of approximately $500 that could be rolled over again and again until the annual monthly interest reaches around 260 percent
with the original loan's value.
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:59 ب.ظ

You revealed it very well!
enter site very cheap cialis cialis generico en mexico free cialis cialis uk next day achat cialis en itali cialis online cialis tablets australia cilas cilas cialis per paypa
wells fargo login
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:16 ق.ظ
My number of managers directly coached me to cross-sell additional products
to customers (presented like a way to waive the monthly maintenance fee or reward
them for spending). Wells fargo car loan login wells fargo login wells fargo rewards login Shareholders of record on Wednesday, January 25th will be issued a
$0. The mix-up happened when the organization, after getting a routine update of knowledge on its
customers through the county late recently, determined that some who make
direct payments on the county had underpaid their 2016 taxes.
Wells fargo identity theft protection login [url="https://loginto.us.com/"]wells fargo login mortgage
payment[/url] wells fargo hsa login Warren Buffett recently announced that Berkshire Hathaway hasn't
sold one particular share of the company's 10% stake in Wells Fargo.
Viagra or viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:50 ق.ظ

Perfectly expressed certainly. !
cheap viagra online pharmacy buy now viagra buy viagra cheap uk buying viagra online forum viagra online with prescription buy viagra safely buy female viagra where buy viagra can u buy viagra online cheap viagra
Viagra generico
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:39 ق.ظ

Seriously a lot of superb advice!
buy viagra online without online pharmacy levitra buy viagra in china buy viagra in malaysia buy canadian viagra online how to buy viagra on line buy cheap viagra uk buy viagra online uk no prescription cheap generic sildenafil how to buy viagra online uk
Generic viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:55 ب.ظ

Fine stuff. Thanks a lot!
viagra online prescription viagra online canada viagra online with a prescription best place to buy viagra online sildenafil buy uk viagra or sildenafil order viagra without rx online viagra on prescription buy viagra with paypal cheap generic viagra
Viagra generic
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:13 ب.ظ

Thank you! Loads of data!

order viagra online without prescription buy viagra without a prescription buy viagra online ireland buying viagra from canada viagra online usa buy viagra pills online cheap viagra online uk viagra alternative buy online viagra where to buy cheap viagra
Amir Ali
یکشنبه 26 فروردین 1397 02:14 ب.ظ
Todаy, I went to the beach fгоnt with my children. Ӏ foᥙnd a sea shell аnd gаve іt to my 4 yеar oⅼd daughter
and sɑіd "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placeɗ the shell to heг ear and screamed.
Тhеre was ɑ hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wantѕ to go baϲk! LoL I ҝnow thiѕ is totally off
topic but Ӏ had to telⅼ sоmeone!
roman online pharmacy reviews
جمعه 24 فروردین 1397 04:42 ق.ظ
Wonderful site. ᒪots of useful info here. I am sеnding it to several pals ɑns additionally sharing іn delicious.

Аnd of course, thank you in your effort!
viagra super active 100mg reviews
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:18 ق.ظ
Tһis blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I have fօund sߋmething tһat helped me.
Cheers!
Cialis 20 mg
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:03 ق.ظ

You mentioned that wonderfully.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis kaufen cialis for bph cialis in sconto prezzo cialis a buon mercato order cialis from india how do cialis pills work tadalafilo free generic cialis dose size of cialis
Cialis canada
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:56 ق.ظ

Thanks. Excellent stuff!
best generic drugs cialis cialis dosage rezeptfrei cialis apotheke cialis 20mg preis cf female cialis no prescription cialis prices in england viagra or cialis cialis sicuro in linea only here cialis pills cialis daily dose generic
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 09:16 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
achat cialis en suisse prescription doctor cialis cialis in sconto we like it cialis soft gel cialis canadian drugs tadalafil 20mg prices on cialis 10 mg when will generic cialis be available compare prices cialis uk cialis pills in singapore
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30