تبلیغات
علوم باغبانی - استویا تا 250 برابر شیرینتر از قند!!!!!!!!!

امروز:

استویا تا 250 برابر شیرینتر از قند!!!!!!!!!

» نوع مطلب : گیاهان دارویی ،

خواص شیرین كنندگی قند استویا

 

ماده ی شیرین كننده ی استویا كه به استویوزید معروف است, كالری زا نیست و در سیستم گوارش جذب نمی شود. این ماده تا 250 برابر شیرین تر از ساكارز است كه بسته به نوع گیاه پایه، طول روز و روش تولید، بین 20-5 % در گیاه تولید می شود. شیرینی برگهای خشك گیاه 30 برابربیشتر از ساكارز است. چهار نوع گلوكوزید استویول اصلی در استویا شناسایی شده است:
rebaudioside A, rebaudioside C, stevioside, dulcoside A .

این مواد نسبت به ساكارز بین 250 - 40 برابر شیرین تر اند. نسبت تولید این مواد در گیاه متغیر است.

مقدمه

استویا Stevia rebaudiana Bertoni ،گیاهی از تیره مرکبان Compositae ، علفی و حساس به سرما ست. گیاه دارای برگهای كوچك است كه به صورت متناوب روی ساقه قرار گرفته اند. بهترین دمای رشد این گیاه 30-15 درجه سانتیگراد است. با کوتاه شدن روز و سرد شدن هوا شرایط گلدهی فراهم می شود. گلها كوچك، سفید و در قسمت میانی بنفش كمرنگ اند كه به صورت خوشه ای روی ساقه ظاهر می شوند. این گیاه خود ناسازگار است و گرده افشانی گلها توسط باد و حشرات انجام می گیرد. گرده گلهای آن می تواند بسیار آلرژی زا باشد. دانه آن یك فندقه كوچك سبك و كركدار است كه توسط باد جا به جا می شود. ازدیاد گیاه در طبیعت عمدتآ از طریق بذر صورت می گیرد(3,5).
تحقیقات نشان داده است كه مشكل جوانه زنی بذر استویا به علت پوكی بذر است. اجرای گرده افشانی مصنوعی به عملكرد تولید بذر كمك می كند(3 ). در صورت در دست داشتن ارقام مرغوب می توان گیاه را به صورت قلمه یا ازدیاد كلونی در شرایط درون شیشه (
in vitro ) نمود. استویا یك گیاه روز كوتاه است و معمولأ مانند یك زراعت یكساله به روش نشاكاری كشت می شود.
در کشورهای تولید کننده، معمولاً گیاهان مورد نیاز از بذر تولید می شوند زیرا قیمت نشای استویا زیاد است . با این حال تهیه قلمه ریشه دار به دلیل نیاز به انتخاب بوته های حاوی قند بیشتر رونق دارد. زمان لازم برای تولید نشا از بذر در 8-7 هفته است و کشت گیاهچه ها در شرایط مزرعه در ماه اردیبهشت – خرداد انجام می شود.
تولید قند در طول روز باید در تابستان انجام و معمولا برداشت در ماه مهر اجرا می شود. در کشت گلخانه ای می توان دوره رشد را با افزایش طول روز طولانی تر کرد.

تاریخچه

گیاه استویا نخستین بار در دره ریو ماندی RioMonday در شمال شرقی كشور پاراگوﺋه شناخته شده است. اروپاییان در سال 1888توسط برتونی M.S.Bertoni با گیاه استویا آشنا شدند. مهمترین کشورهای تولید كننده استویا : ژاپن. چین. تایوان. كره. برزیل. مالزیا و پاراگوﺌه هستند. مهمترین اهمیت اقتصادی آن به عنوان یك ماده شیرین كننده طبیعی در جایگزینی شیرین كننده های مصنوعی (آسپارتان و سدیم ساخارین) است. اما مهمترین عامل بازدارنده در گسترش تجارت این ماده، عدم صدور مجوز مصرف آن در مواد غذایی در آمریكا است(2) .

خواص شیرین كنندگی قند استویا

ماده ی شیرین كننده ی استویا كه به استویوزید معروف است, كالری زا نیست و در سیستم گوارش جذب نمی شود. این ماده تا 250 برابر شیرین تر از ساكارز است كه بسته به نوع گیاه پایه، طول روز و روش تولید، بین 20-5 % در گیاه تولید می شود. شیرینی برگهای خشك گیاه 30 برابربیشتر از ساكارز است. چهار نوع گلوكوزید استویول اصلی در استویا شناسایی شده است:
rebaudioside A, rebaudioside C, stevioside, dulcoside A .

این مواد نسبت به ساكارز بین 250 - 40 برابر شیرین تر اند. نسبت تولید این مواد در گیاه متغیر است.
تا كنون
rebaudioside A بهترین كیفییت (شیرینی) را در میان انوع دیگر د اراست و افزایش نسبت این تركیب در گیاه از اهداف به نژادی استویا می باشد. این مواد در 9-3 = pH و تا دمای زیاد (100درجه سانتیگراد) ثابت می مانند، تخمیر نمی شوند و رنگ آن در اثر پخت تغییر نمی كند. به این دلایل دارای طیف وسیعی از كاربردها در فرآورده های خوراكی دارند.
تحقیقات زیادی در ارتباط با استخراج و خالص سازی شیرین كننده های موجود در برگ خشك شده گیاه استویا انجام شده است. عمل استخراج در درجه حرارت های 25-0 درجه سانتی گراد قابل اجراست. اما برای خارج كردن تركیبات تلخ می توان از درجه حرارت بین 6-2 درجه سانتی گراد استفاده نمود. نسبت برگ گیاه به حلال را بین03/0 -01/0 وزنی كنترل می كنند. برای خالص سازی تركیبات استخراج شده معمولأ از دو ستون تبادل یونی استفاده می شود. برای خالص سازی
rebaudiosideA كه شیرین ترین تركیب است, می توان از میكرو فیلتر استفاده نمود (2,4,6).

انواع استویا

پنج نوع گیاه استویا وجود دارد که قند یک نوع آن Stevia rebaudiana Bertoni درکشورهای ژاپن، کره و چین پاراگوئه و بسیاری کشور های دیگر در محصولات غذایی و در آمریکا و کانادا درتهیه مواد خوراکی رژیمی مجاز است. در حال حاضر در ژاپن مصرف سالیانه قند استویوزید stevioside 50 تن به ارزش 220 میلیون دلار کانادا است. پیش بینی می شود در آینده به طور کلی به منظور حفظ سلامت انسان از مخلوط چند نوع قند از جمله قند های غیر کالری زا در تهیه محصولات غذایی استفاده خواهد شد و شیرین کننده های جدید بازار خوبی خواهند داشت. اجرای تحقیقات، کشت و تولید استویا و فرآورده های شیرین غیر کالری زای آن مورد توجه کشورهای جهان قرار دارد. کشور چین، طرح بزرگی برای تولید استویا درسطح وسیع در دست اجرا دارد.

روش تولید محصول

استویا یك گیاه روز كوتاه است و معمولآمانند یك زراعت یك ساله كشت می شود. بذر گیاه در شرایط گلخانه ای كشت و نشا ها پس از 6تا 7 هفته، به مزرعه انتقال داده می شوند. ارتفاع آن در شرایط مطلوب رشد به 100 سانتی متر می رسد. زمان گلدهی بستگی به رقم پس از 104-54 روز از تاریخ كشت است. در موطن اصلی استویا دمای روز و شب بین 43-21 درجه سانتی گراد و بارندگی تا 1375 میلی متر در سال است. .گیاه در پایان فصل، پیش از به گل رفتن، یكجا برداشت می شود.
بذر استویا به دلیل عدم تلقیح در صد پوکی زیاد دارد. اما بذر مرغوب استویا جوانه زنی خوبی دارد (قیمت 350$ کانادا برای هر گرم). هزینه تولید گیاه از بذر ارزان تر از خریداری نشای آن است که به قیمت هر عدد 7-63/0 $ کانادا به فروش می رسد. علاوه بر این، نشای گیاه استویا حمل و نقل را به خوبی تحمل نمی کند از این رو توصیه می شود تولید گیاهان در محل پیش بینی و از کشت بذر آغاز شود.
در شرایط آب و هوایی کشورهایی چون کانادا (
Ontario)در هر هکتار کشت استویا حدود 3000 کیلو گرم محصول سبز ( برگ و ساقه ) به دست می آید که هر گرم آن دارای105 میلی گرم قند stevioside است . بهترین کیفیت قند در برگ استویا تولید می شود. اصلاح این گیاه می تواند میزان تولید قند را به دو برابر برساند1 .

 

 

 

ارزش اقتصادی تولید استویا

دوره رشد گیاه در شرایط غیر بومی یک یا دو سال است. سال دوم عملکرد بهتر دارد. پس از آن نشای جدید کاشته می شود.
در کانادا با توجه به هزینه کشت استویا (8500 دلار در هکتار) و 30-20 گرم وزن برگ در هر بوته برای اقتصادی بودن کشت می بایست 2200 کیلوگرم در هکتار برگ حاوی قند استویوزید
Stevioside
تولید شود. در اغلب کشورهای تولید کننده محصول سبز ، ترکیبات قندی آن را نیز فرآوری می شود..
معموﻷ تولید کننده ترجیح می دهد خود مبادرت به خشک کردن برگ ، تهیه پودر و عصاره برگ بنماید تا از قیمت محصول نهایی آن بهره مند گردد. فروش محصول برگ پس از خشک کردن برای فرآوری نیز متداول است.

فرآورده های استویا و تولید کنندگان فرآورده های رژیمی در آمریکا

Table 1

Some Commercially Available Stevia Products in the U.S.

 

Suggested "Dose"

Type

Manufacturer

Product Name

-

Crystals

At Steviaa

Sweetvia

Minute quantity

Powder

Life Extension Foundationb

Stevia Extract

-

Powder

JAJA Group, Inc.c

JAJ Stevioside

-

Liquid

Baar Products, Inc.d

Stevia Liquid Extract

-

Liquid Concentrate

SteviaNOWe

Stevia Dark Liquid Concentrate

-

Powdered Extract

SteviaNOW

Stevia Pure Powder Extract

-

Tablets (100–400 mg)

SteviaNOW

Stevia Tablets

 

A - At Stevia LLC, P.O. Box 80253, Valley Forge, PA 19484

B - Life Extension Foundation, 995 SW 24th Street, Fort Lauderdale, FL 33315

C - JAJA Group, Inc., 8787 Southside Blvd # 4813, Jacksonville, FL 32256

D - Baar Products, Inc., P.O. Box 60, Downingtown, PA 19335

E - SteviaNOW, P.O. Box 812, Shrub Oak, NY 10588

 

انواع استویا

پنج نوع گیاه استویا وجود دارد که قند یک نوع آن Stevia rebaudiana Bertoni درکشورهای ژاپن، کره و چین پاراگوئه و بسیاری کشور های دیگر در محصولات غذایی و در آمریکا و کانادا درتهیه مواد خوراکی رژیمی مجاز است. در حال حاضر در ژاپن مصرف سالیانه قند استویوزید Stevioside 50 تن به ارزش 220 میلیون دلار کانادا است. پیش بینی می شود در آینده به طور کلی به منظور حفظ سلامت انسان از مخلوط چند نوع قند از جمله قند های غیر کالری زا در تهیه محصولات غذایی استفاده خواهد شد و شیرین کننده های جدید بازار خوبی خواهند داشت. اجرای تحقیقات، کشت و تولید استویا و فرآورده های شیرین غیر کالری زای آن مورد توجه کشورهای چهان قرار دارد. کشور چین، طرح بزرگی برای تولید استویا درسطح وسیع در دست اجرا دارد.

امکان کشت گلخانه ای استویا در ایران

در کشور ما ایران، شرایط دما و نور کافی برای کشت گیاه استویا مساعد است و امکانات برای تولید فرآورده های غذایی از قند گیاه وجود دارد، اما خاک مناسب برای کشت استویا باید دارای شوری پایین باشد. این امر موجب می شود تا مناطق محدودی برای کشت این گیاه در ایران فراهم باشد. بهترین شرایط از نظر نوع خاک و اقلیم، مناطق توتون کاری کشور است و جایگزین بسیار با صرفه ای برای آن خواهد بود. اما در حال حاضر، کشت گلخانه ای و ترجیحأ در شرایط هایدروپونیک راه حل پیشنهادی برای تولید استویا در ایران است که باید با توجه یه نکات زیر برنامه ریزی شود:

1.استفاده از بذر مرغوب برای تولید اقتصادی گیاهان با درصد قند استویوزید بیشتر در برگ

2.ایجاد شرایط رشد مطلوب در گلخانه

 

کشت گلدانی این گیاه درکشورهای دیگر اجرا می شود و با توجه به نتایج به کارگیری سیستم آب کشت در تحقیقات انجام شده در ایران، تولید این گیاه در گلخانه هایدروﭘﻮنیک قابل اجرا خواهد بود.
آنچه که در راه اندازی و بهره برداری از سیستم کشت بدون خاک یا هایدروﭘﻮنیک اهمیت زیاد دارد این است که پیش از شروع به تولید پیش بینی دوره آموزش کارکنان اجرا شده باشد.
موفقیت در این تکنیک تولید نیازمند به فراگیری صحیح و کسب مهارت است. علاوه بر این ، معرفی خواص محصول و ایجاد بازار فروش و همچنین امکان صادرات فرآورده ها آن نیاز به توجه و پایه ریزی خواهد داشت.

 

منبع: http://nya.ir/home/index.html


نوشته شده در : سه شنبه 6 بهمن 1388  توسط : ابراهیم اوجاقی.    نظرات() .

dragon rise berk hack
جمعه 4 اسفند 1396 08:29 ب.ظ
هر کس دوست دارد که شما نیز دوست داشته باشید.
این نوع کار و گزارش هوشمندانه! آثار بسیار خوب را نگه دارید
بچه ها من شما را به وبلاگ نویسی متصل کرده ام.
lego marvel super heroes cheats
جمعه 4 اسفند 1396 08:01 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road.
Many thanks
my cafe recipes stories hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:53 ب.ظ
بله بالاخره کسی درباره تقلبها می نویسد.
dispensary
دوشنبه 30 بهمن 1396 04:29 ق.ظ
سلام اینم من هستم، من هم از این سایت به طور منظم بازدید میکنم
در واقع لذت بخش است و بینندگان به طور واقعی افکار دلخواه را به اشتراک می گذارند.
std testing cost
شنبه 13 آبان 1396 06:14 ب.ظ
پاسخ خوب در پاسخ به این مشکل با استدلالات واقعی
و توصیف کل چیزی در مورد آن است.
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:58 ب.ظ
هی اونجا! من فقط می خواهم یک شستی بزرگ را به شما بدهم
برای اطلاعات فوق العاده ای که در اینجا دارید در این پست وجود دارد.

من به زودی به وبسایت شما خواهم رفت.
Can stretching help you grow taller?
دوشنبه 27 شهریور 1396 10:49 ق.ظ
I'm not sure why but this web site is loading extremely
slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

I'll check back later on and see if the problem still exists.
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:07 ق.ظ
Hi there colleagues, fastidious post and fastidious urging commented at this place, I am really enjoying
by these.
What is a heel lift?
دوشنبه 6 شهریور 1396 10:09 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for your site.
You have some really great posts and I feel I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
Please blast me an e-mail if interested. Regards!
Carmelo
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:40 ب.ظ
Good day! I just want to offer you a big thumbs up for the great info you've got right
here on this post. I will be coming back to your web site for more soon.
Jonas
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:06 ب.ظ
It is truly a nice and helpful piece of info.
I am satisfied that you simply shared this helpful info with us.
Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
What causes pain in the Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 03:44 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get
there! Appreciate it
Kelsey
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:22 ب.ظ
Oh my goodness! Impressive article dude! Thank
you, However I am encountering difficulties with your
RSS. I don't understand the reason why I am unable to join it.
Is there anyone else getting the same RSS problems?
Anyone that knows the answer can you kindly
respond? Thanx!!
What makes you grow taller during puberty?
یکشنبه 8 مرداد 1396 10:39 ق.ظ
Link exchange is nothing else except it
is only placing the other person's web site link on your page at proper place and other person will also do same for you.
Can better posture make you taller?
یکشنبه 8 مرداد 1396 08:51 ق.ظ
Great post.
Can better posture make you taller?
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:59 ق.ظ
First off I want to say great blog! I had a quick question that I'd
like to ask if you do not mind. I was interested to
find out how you center yourself and clear your head prior to writing.

I've had a difficult time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10
to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or
tips? Many thanks!
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:50 ق.ظ
That is really attention-grabbing, You're an excessively professional blogger.
I have joined your feed and look ahead to in search of
extra of your fantastic post. Additionally, I've shared your web site in my social networks
How do you grow?
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:14 ق.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site offered us with valuable information to work on.
You've done a formidable job and our entire community will be thankful
to you.
How did the Achilles tendon get it's name?
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:06 ق.ظ
I simply couldn't go away your website before suggesting that I
extremely enjoyed the usual information a person provide on your visitors?

Is gonna be back continuously in order to check out new posts
How much can you grow from stretching?
شنبه 7 مرداد 1396 10:54 ب.ظ
I am in fact grateful to the owner of this web site who has shared this wonderful post at at this time.
Can you grow taller with exercise?
شنبه 7 مرداد 1396 08:58 ب.ظ
It's actually a nice and useful piece of information. I am happy that you shared this helpful information with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
Where is the Achilles heel?
شنبه 7 مرداد 1396 08:34 ب.ظ
Somebody necessarily lend a hand to make severely articles I might state.
That is the first time I frequented your website page and up to now?
I surprised with the research you made to create this
actual put up incredible. Wonderful activity!
How much does it cost to lengthen your legs?
شنبه 7 مرداد 1396 08:10 ب.ظ
Hi Dear, are you truly visiting this website daily, if so then you will without doubt get fastidious know-how.
Can you stretch to get taller?
شنبه 7 مرداد 1396 11:40 ق.ظ
For latest information you have to visit world wide web and on the web I found
this web site as a most excellent web page for most
up-to-date updates.
Can you increase your height by stretching?
شنبه 7 مرداد 1396 07:39 ق.ظ
It's awesome in support of me to have a website, which is useful designed for my
knowledge. thanks admin
foot pain during yoga
دوشنبه 19 تیر 1396 02:04 ب.ظ
I'm so happy to read this. This is the type of manual that
needs to be given and not the random misinformation that's
at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.
Tesha
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:36 ب.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted
at this website is really good.
Aja
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:10 ق.ظ
I could not refrain from commenting. Exceptionally well written!
etherealnetwork08.page.tl
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 04:28 ب.ظ
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also make comment
due to this good article.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:04 ب.ظ
I know this web page gives quality based posts and other data,
is there any other site which presents such data in quality?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30