تبلیغات
علوم باغبانی - استویا تا 250 برابر شیرینتر از قند!!!!!!!!!

امروز:

استویا تا 250 برابر شیرینتر از قند!!!!!!!!!

» نوع مطلب : گیاهان دارویی ،

خواص شیرین كنندگی قند استویا

 

ماده ی شیرین كننده ی استویا كه به استویوزید معروف است, كالری زا نیست و در سیستم گوارش جذب نمی شود. این ماده تا 250 برابر شیرین تر از ساكارز است كه بسته به نوع گیاه پایه، طول روز و روش تولید، بین 20-5 % در گیاه تولید می شود. شیرینی برگهای خشك گیاه 30 برابربیشتر از ساكارز است. چهار نوع گلوكوزید استویول اصلی در استویا شناسایی شده است:
rebaudioside A, rebaudioside C, stevioside, dulcoside A .

این مواد نسبت به ساكارز بین 250 - 40 برابر شیرین تر اند. نسبت تولید این مواد در گیاه متغیر است.

مقدمه

استویا Stevia rebaudiana Bertoni ،گیاهی از تیره مرکبان Compositae ، علفی و حساس به سرما ست. گیاه دارای برگهای كوچك است كه به صورت متناوب روی ساقه قرار گرفته اند. بهترین دمای رشد این گیاه 30-15 درجه سانتیگراد است. با کوتاه شدن روز و سرد شدن هوا شرایط گلدهی فراهم می شود. گلها كوچك، سفید و در قسمت میانی بنفش كمرنگ اند كه به صورت خوشه ای روی ساقه ظاهر می شوند. این گیاه خود ناسازگار است و گرده افشانی گلها توسط باد و حشرات انجام می گیرد. گرده گلهای آن می تواند بسیار آلرژی زا باشد. دانه آن یك فندقه كوچك سبك و كركدار است كه توسط باد جا به جا می شود. ازدیاد گیاه در طبیعت عمدتآ از طریق بذر صورت می گیرد(3,5).
تحقیقات نشان داده است كه مشكل جوانه زنی بذر استویا به علت پوكی بذر است. اجرای گرده افشانی مصنوعی به عملكرد تولید بذر كمك می كند(3 ). در صورت در دست داشتن ارقام مرغوب می توان گیاه را به صورت قلمه یا ازدیاد كلونی در شرایط درون شیشه (
in vitro ) نمود. استویا یك گیاه روز كوتاه است و معمولأ مانند یك زراعت یكساله به روش نشاكاری كشت می شود.
در کشورهای تولید کننده، معمولاً گیاهان مورد نیاز از بذر تولید می شوند زیرا قیمت نشای استویا زیاد است . با این حال تهیه قلمه ریشه دار به دلیل نیاز به انتخاب بوته های حاوی قند بیشتر رونق دارد. زمان لازم برای تولید نشا از بذر در 8-7 هفته است و کشت گیاهچه ها در شرایط مزرعه در ماه اردیبهشت – خرداد انجام می شود.
تولید قند در طول روز باید در تابستان انجام و معمولا برداشت در ماه مهر اجرا می شود. در کشت گلخانه ای می توان دوره رشد را با افزایش طول روز طولانی تر کرد.

تاریخچه

گیاه استویا نخستین بار در دره ریو ماندی RioMonday در شمال شرقی كشور پاراگوﺋه شناخته شده است. اروپاییان در سال 1888توسط برتونی M.S.Bertoni با گیاه استویا آشنا شدند. مهمترین کشورهای تولید كننده استویا : ژاپن. چین. تایوان. كره. برزیل. مالزیا و پاراگوﺌه هستند. مهمترین اهمیت اقتصادی آن به عنوان یك ماده شیرین كننده طبیعی در جایگزینی شیرین كننده های مصنوعی (آسپارتان و سدیم ساخارین) است. اما مهمترین عامل بازدارنده در گسترش تجارت این ماده، عدم صدور مجوز مصرف آن در مواد غذایی در آمریكا است(2) .

خواص شیرین كنندگی قند استویا

ماده ی شیرین كننده ی استویا كه به استویوزید معروف است, كالری زا نیست و در سیستم گوارش جذب نمی شود. این ماده تا 250 برابر شیرین تر از ساكارز است كه بسته به نوع گیاه پایه، طول روز و روش تولید، بین 20-5 % در گیاه تولید می شود. شیرینی برگهای خشك گیاه 30 برابربیشتر از ساكارز است. چهار نوع گلوكوزید استویول اصلی در استویا شناسایی شده است:
rebaudioside A, rebaudioside C, stevioside, dulcoside A .

این مواد نسبت به ساكارز بین 250 - 40 برابر شیرین تر اند. نسبت تولید این مواد در گیاه متغیر است.
تا كنون
rebaudioside A بهترین كیفییت (شیرینی) را در میان انوع دیگر د اراست و افزایش نسبت این تركیب در گیاه از اهداف به نژادی استویا می باشد. این مواد در 9-3 = pH و تا دمای زیاد (100درجه سانتیگراد) ثابت می مانند، تخمیر نمی شوند و رنگ آن در اثر پخت تغییر نمی كند. به این دلایل دارای طیف وسیعی از كاربردها در فرآورده های خوراكی دارند.
تحقیقات زیادی در ارتباط با استخراج و خالص سازی شیرین كننده های موجود در برگ خشك شده گیاه استویا انجام شده است. عمل استخراج در درجه حرارت های 25-0 درجه سانتی گراد قابل اجراست. اما برای خارج كردن تركیبات تلخ می توان از درجه حرارت بین 6-2 درجه سانتی گراد استفاده نمود. نسبت برگ گیاه به حلال را بین03/0 -01/0 وزنی كنترل می كنند. برای خالص سازی تركیبات استخراج شده معمولأ از دو ستون تبادل یونی استفاده می شود. برای خالص سازی
rebaudiosideA كه شیرین ترین تركیب است, می توان از میكرو فیلتر استفاده نمود (2,4,6).

انواع استویا

پنج نوع گیاه استویا وجود دارد که قند یک نوع آن Stevia rebaudiana Bertoni درکشورهای ژاپن، کره و چین پاراگوئه و بسیاری کشور های دیگر در محصولات غذایی و در آمریکا و کانادا درتهیه مواد خوراکی رژیمی مجاز است. در حال حاضر در ژاپن مصرف سالیانه قند استویوزید stevioside 50 تن به ارزش 220 میلیون دلار کانادا است. پیش بینی می شود در آینده به طور کلی به منظور حفظ سلامت انسان از مخلوط چند نوع قند از جمله قند های غیر کالری زا در تهیه محصولات غذایی استفاده خواهد شد و شیرین کننده های جدید بازار خوبی خواهند داشت. اجرای تحقیقات، کشت و تولید استویا و فرآورده های شیرین غیر کالری زای آن مورد توجه کشورهای جهان قرار دارد. کشور چین، طرح بزرگی برای تولید استویا درسطح وسیع در دست اجرا دارد.

روش تولید محصول

استویا یك گیاه روز كوتاه است و معمولآمانند یك زراعت یك ساله كشت می شود. بذر گیاه در شرایط گلخانه ای كشت و نشا ها پس از 6تا 7 هفته، به مزرعه انتقال داده می شوند. ارتفاع آن در شرایط مطلوب رشد به 100 سانتی متر می رسد. زمان گلدهی بستگی به رقم پس از 104-54 روز از تاریخ كشت است. در موطن اصلی استویا دمای روز و شب بین 43-21 درجه سانتی گراد و بارندگی تا 1375 میلی متر در سال است. .گیاه در پایان فصل، پیش از به گل رفتن، یكجا برداشت می شود.
بذر استویا به دلیل عدم تلقیح در صد پوکی زیاد دارد. اما بذر مرغوب استویا جوانه زنی خوبی دارد (قیمت 350$ کانادا برای هر گرم). هزینه تولید گیاه از بذر ارزان تر از خریداری نشای آن است که به قیمت هر عدد 7-63/0 $ کانادا به فروش می رسد. علاوه بر این، نشای گیاه استویا حمل و نقل را به خوبی تحمل نمی کند از این رو توصیه می شود تولید گیاهان در محل پیش بینی و از کشت بذر آغاز شود.
در شرایط آب و هوایی کشورهایی چون کانادا (
Ontario)در هر هکتار کشت استویا حدود 3000 کیلو گرم محصول سبز ( برگ و ساقه ) به دست می آید که هر گرم آن دارای105 میلی گرم قند stevioside است . بهترین کیفیت قند در برگ استویا تولید می شود. اصلاح این گیاه می تواند میزان تولید قند را به دو برابر برساند1 .

 

 

 

ارزش اقتصادی تولید استویا

دوره رشد گیاه در شرایط غیر بومی یک یا دو سال است. سال دوم عملکرد بهتر دارد. پس از آن نشای جدید کاشته می شود.
در کانادا با توجه به هزینه کشت استویا (8500 دلار در هکتار) و 30-20 گرم وزن برگ در هر بوته برای اقتصادی بودن کشت می بایست 2200 کیلوگرم در هکتار برگ حاوی قند استویوزید
Stevioside
تولید شود. در اغلب کشورهای تولید کننده محصول سبز ، ترکیبات قندی آن را نیز فرآوری می شود..
معموﻷ تولید کننده ترجیح می دهد خود مبادرت به خشک کردن برگ ، تهیه پودر و عصاره برگ بنماید تا از قیمت محصول نهایی آن بهره مند گردد. فروش محصول برگ پس از خشک کردن برای فرآوری نیز متداول است.

فرآورده های استویا و تولید کنندگان فرآورده های رژیمی در آمریکا

Table 1

Some Commercially Available Stevia Products in the U.S.

 

Suggested "Dose"

Type

Manufacturer

Product Name

-

Crystals

At Steviaa

Sweetvia

Minute quantity

Powder

Life Extension Foundationb

Stevia Extract

-

Powder

JAJA Group, Inc.c

JAJ Stevioside

-

Liquid

Baar Products, Inc.d

Stevia Liquid Extract

-

Liquid Concentrate

SteviaNOWe

Stevia Dark Liquid Concentrate

-

Powdered Extract

SteviaNOW

Stevia Pure Powder Extract

-

Tablets (100–400 mg)

SteviaNOW

Stevia Tablets

 

A - At Stevia LLC, P.O. Box 80253, Valley Forge, PA 19484

B - Life Extension Foundation, 995 SW 24th Street, Fort Lauderdale, FL 33315

C - JAJA Group, Inc., 8787 Southside Blvd # 4813, Jacksonville, FL 32256

D - Baar Products, Inc., P.O. Box 60, Downingtown, PA 19335

E - SteviaNOW, P.O. Box 812, Shrub Oak, NY 10588

 

انواع استویا

پنج نوع گیاه استویا وجود دارد که قند یک نوع آن Stevia rebaudiana Bertoni درکشورهای ژاپن، کره و چین پاراگوئه و بسیاری کشور های دیگر در محصولات غذایی و در آمریکا و کانادا درتهیه مواد خوراکی رژیمی مجاز است. در حال حاضر در ژاپن مصرف سالیانه قند استویوزید Stevioside 50 تن به ارزش 220 میلیون دلار کانادا است. پیش بینی می شود در آینده به طور کلی به منظور حفظ سلامت انسان از مخلوط چند نوع قند از جمله قند های غیر کالری زا در تهیه محصولات غذایی استفاده خواهد شد و شیرین کننده های جدید بازار خوبی خواهند داشت. اجرای تحقیقات، کشت و تولید استویا و فرآورده های شیرین غیر کالری زای آن مورد توجه کشورهای چهان قرار دارد. کشور چین، طرح بزرگی برای تولید استویا درسطح وسیع در دست اجرا دارد.

امکان کشت گلخانه ای استویا در ایران

در کشور ما ایران، شرایط دما و نور کافی برای کشت گیاه استویا مساعد است و امکانات برای تولید فرآورده های غذایی از قند گیاه وجود دارد، اما خاک مناسب برای کشت استویا باید دارای شوری پایین باشد. این امر موجب می شود تا مناطق محدودی برای کشت این گیاه در ایران فراهم باشد. بهترین شرایط از نظر نوع خاک و اقلیم، مناطق توتون کاری کشور است و جایگزین بسیار با صرفه ای برای آن خواهد بود. اما در حال حاضر، کشت گلخانه ای و ترجیحأ در شرایط هایدروپونیک راه حل پیشنهادی برای تولید استویا در ایران است که باید با توجه یه نکات زیر برنامه ریزی شود:

1.استفاده از بذر مرغوب برای تولید اقتصادی گیاهان با درصد قند استویوزید بیشتر در برگ

2.ایجاد شرایط رشد مطلوب در گلخانه

 

کشت گلدانی این گیاه درکشورهای دیگر اجرا می شود و با توجه به نتایج به کارگیری سیستم آب کشت در تحقیقات انجام شده در ایران، تولید این گیاه در گلخانه هایدروﭘﻮنیک قابل اجرا خواهد بود.
آنچه که در راه اندازی و بهره برداری از سیستم کشت بدون خاک یا هایدروﭘﻮنیک اهمیت زیاد دارد این است که پیش از شروع به تولید پیش بینی دوره آموزش کارکنان اجرا شده باشد.
موفقیت در این تکنیک تولید نیازمند به فراگیری صحیح و کسب مهارت است. علاوه بر این ، معرفی خواص محصول و ایجاد بازار فروش و همچنین امکان صادرات فرآورده ها آن نیاز به توجه و پایه ریزی خواهد داشت.

 

منبع: http://nya.ir/home/index.html


نوشته شده در : سه شنبه 6 بهمن 1388  توسط : ابراهیم اوجاقی.    نظرات() .

free online casino
جمعه 30 آذر 1397 07:19 ب.ظ
free online casino games
online casino usa
online casino usa
online casino usa
casino online subtitrat
جمعه 23 آذر 1397 09:28 ب.ظ
casinos online
casino online application
best online casino games free
online casino slots
buy cialis online cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:33 ب.ظ

Seriously all kinds of terrific facts.
precios cialis peru recommended site cialis kanada look here cialis cheap canada generic cialis tadalafil cialis prices in england cialis kaufen wo brand cialis nl cialis 20mg cialis dosage amounts look here cialis order on line
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:02 ق.ظ

You've made your position very nicely!.
how to buy cialis online usa try it no rx cialis cialis generique prices on cialis 10 mg canadian cialis we use it 50 mg cialis dose acquistare cialis internet buy cialis cheap 10 mg legalidad de comprar cialis prices for cialis 50mg
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:24 ق.ظ

Appreciate it. An abundance of data.

cialis dosage amounts cialis for daily use cialis pas cher paris cialis 30 day sample cialis generico lilly cialis 20 mg best price cialis tablets for sale cialis great britain tadalafil 5mg cialis from canada
where to buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:52 ب.ظ

You actually explained that really well!
cialis generique 5 mg sublingual cialis online canadian cialis only now cialis for sale in us how do cialis pills work buy cheap cialis in uk buy cialis online legal cialis e hiv interactions for cialis cialis tablets for sale
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 11:01 ق.ظ

With thanks. Loads of knowledge!

cialis wir preise weblink price cialis venta cialis en espaa tadalafil 10 mg cialis baratos compran uk buy cialis sample pack dosagem ideal cialis cialis generico milano try it no rx cialis cialis 100mg suppliers
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 11:19 ب.ظ

Awesome material, With thanks.
cialis taglich buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg funziona when can i take another cialis cialis diario compra fast cialis online cialis in sconto cialis 5 mg para diabeticos cialis therapie cialis in sconto
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 10:27 ق.ظ

You actually said it fantastically!
cialis arginine interactio cialis generique 5 mg prix cialis once a da cost of cialis cvs cialis tadalafil online venta de cialis canada cialis prices in england price cialis wal mart pharmacy cialis sicuro in linea comprar cialis 10 espa241a
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 10:48 ب.ظ

With thanks. Useful information.
cialis prices where cheapest cialis preis cialis 20mg schweiz free cialis where do you buy cialis ou trouver cialis sur le net cialis generico cialis 20 mg best price precios de cialis generico cialis 5 effetti collaterali
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 09:48 ق.ظ

Thanks a lot. Plenty of posts!

cialis prices in england cialis qualitat click here to buy cialis acquistare cialis internet cialis official site cialis generic generic cialis tadalafil precios de cialis generico cialis for bph generic cialis
buy cheap cialis in canada
شنبه 10 آذر 1397 11:00 ب.ظ

You explained that terrifically.
cialis prices look here cialis order on line low cost cialis 20mg price cialis best cialis 5 effetti collaterali low dose cialis blood pressure cipla cialis online cialis online nederland free cialis how do cialis pills work
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 09:42 ق.ظ

Effectively voiced genuinely. !
cialis 100mg suppliers cialis prices canadian drugs generic cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne estudios de cialis genricos cialis soft tabs for sale cialis super acti cialis cipla best buy generic cialis with dapoxetine cialis daily new zealand
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 10:25 ب.ظ

You actually said it perfectly!
comprar cialis 10 espa241a cialis coupons printable cialis 5 mg effetti collateral cialis canadian drugs cialis generico lilly tarif cialis france cialis rezeptfrei buy name brand cialis on line generic cialis tadalafil cialis pills
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:28 ق.ظ

Good stuff. Thanks a lot.
cialis super acti generic cialis 20mg tablets order generic cialis online cialis kaufen wo cialis ahumada wow look it cialis mexico cialis en mexico precio calis cialis canadian drugs cialis rezeptfrei
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:25 ب.ظ

Truly quite a lot of terrific knowledge!
cialis 20mg cialis herbs cialis from canada what is cialis tadalafil tablets tadalafil 20mg enter site natural cialis enter site very cheap cialis buy original cialis price cialis best
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:06 ب.ظ

You actually expressed this adequately.
india cialis 100mg cost cialis coupons printable cialis 05 trusted tabled cialis softabs overnight cialis tadalafil cialis coupons printable how to buy cialis online usa cialis canada on line only now cialis for sale in us canada discount drugs cialis
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:29 ب.ظ

Whoa loads of great facts!
cialis billig enter site natural cialis canadian discount cialis cialis per paypa viagra cialis levitra acheter du cialis a geneve how to purchase cialis on line cialis arginine interactio how does cialis work cialis usa cost
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:25 ق.ظ

Very good posts, Regards!
the best choice cialis woman cialis alternative cialis 5mg prix cialis free trial cialis cost dosagem ideal cialis buy brand cialis cheap cialis generique 5 mg generic cialis with dapoxetine cialis generic
diaet tabletten
شنبه 26 آبان 1397 03:02 ق.ظ
I'm impressed, I must say. Rarely do I come
across a blog that's both educative and interesting, and without a doubt, you've hit the nail on the head.
The issue is something that too few folks are speaking intelligently about.
Now i'm very happy that I came across this in my search for something
concerning this.
تمارین تكبیر القضیب
چهارشنبه 16 آبان 1397 06:27 ب.ظ
wonderful publish, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not understand this.
You must continue your writing. I am confident, you have a great readers' base already!
vitamine per capelli
یکشنبه 6 آبان 1397 04:07 ق.ظ
It's amazing to go to see this web site and reading the views
of all colleagues on the topic of this paragraph, while I am also
keen of getting know-how.
tabletten für haarwachstum
شنبه 5 آبان 1397 11:33 ق.ظ
I absolutely love your website.. Excellent colors & theme.

Did you develop this website yourself? Please reply back as I'm wanting to create my own site and want to learn where you got this from or just what the theme is named.
Many thanks!
quick cash loans reviews
یکشنبه 29 مهر 1397 11:24 ب.ظ
Hi there, You have done an incredible job.
I'll certainly digg it and personally recommend to
my friends. I'm sure they'll be benefited from this site.
pills to stop hair loss
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:22 ق.ظ
Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog
platform are you using for this website? I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with
hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
health insurance affiliate programs
سه شنبه 24 مهر 1397 12:38 ق.ظ
I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.

You're wonderful! Thanks!
ferrovias
دوشنبه 23 مهر 1397 03:13 ب.ظ
It's not my first time to visit this web page,
i am visiting this site dailly and take good facts from here
every day.
abnehmen schnell tabletten
دوشنبه 16 مهر 1397 11:24 ق.ظ
Your way of describing everything in this paragraph is truly nice, all be capable of effortlessly
know it, Thanks a lot.
schnell abnehmen welche tabletten helfen
شنبه 14 مهر 1397 03:50 ب.ظ
you're in reality a good webmaster. The website loading speed is incredible.
It kind of feels that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork.
you have performed a magnificent task in this subject!
zum abnehmen tabletten
پنجشنبه 12 مهر 1397 01:47 ق.ظ
I think the admin of this web site is truly working hard in support of his site,
because here every material is quality based stuff.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30