تبلیغات
علوم باغبانی - استویا تا 250 برابر شیرینتر از قند!!!!!!!!!

امروز:

استویا تا 250 برابر شیرینتر از قند!!!!!!!!!

» نوع مطلب : گیاهان دارویی ،

خواص شیرین كنندگی قند استویا

 

ماده ی شیرین كننده ی استویا كه به استویوزید معروف است, كالری زا نیست و در سیستم گوارش جذب نمی شود. این ماده تا 250 برابر شیرین تر از ساكارز است كه بسته به نوع گیاه پایه، طول روز و روش تولید، بین 20-5 % در گیاه تولید می شود. شیرینی برگهای خشك گیاه 30 برابربیشتر از ساكارز است. چهار نوع گلوكوزید استویول اصلی در استویا شناسایی شده است:
rebaudioside A, rebaudioside C, stevioside, dulcoside A .

این مواد نسبت به ساكارز بین 250 - 40 برابر شیرین تر اند. نسبت تولید این مواد در گیاه متغیر است.

مقدمه

استویا Stevia rebaudiana Bertoni ،گیاهی از تیره مرکبان Compositae ، علفی و حساس به سرما ست. گیاه دارای برگهای كوچك است كه به صورت متناوب روی ساقه قرار گرفته اند. بهترین دمای رشد این گیاه 30-15 درجه سانتیگراد است. با کوتاه شدن روز و سرد شدن هوا شرایط گلدهی فراهم می شود. گلها كوچك، سفید و در قسمت میانی بنفش كمرنگ اند كه به صورت خوشه ای روی ساقه ظاهر می شوند. این گیاه خود ناسازگار است و گرده افشانی گلها توسط باد و حشرات انجام می گیرد. گرده گلهای آن می تواند بسیار آلرژی زا باشد. دانه آن یك فندقه كوچك سبك و كركدار است كه توسط باد جا به جا می شود. ازدیاد گیاه در طبیعت عمدتآ از طریق بذر صورت می گیرد(3,5).
تحقیقات نشان داده است كه مشكل جوانه زنی بذر استویا به علت پوكی بذر است. اجرای گرده افشانی مصنوعی به عملكرد تولید بذر كمك می كند(3 ). در صورت در دست داشتن ارقام مرغوب می توان گیاه را به صورت قلمه یا ازدیاد كلونی در شرایط درون شیشه (
in vitro ) نمود. استویا یك گیاه روز كوتاه است و معمولأ مانند یك زراعت یكساله به روش نشاكاری كشت می شود.
در کشورهای تولید کننده، معمولاً گیاهان مورد نیاز از بذر تولید می شوند زیرا قیمت نشای استویا زیاد است . با این حال تهیه قلمه ریشه دار به دلیل نیاز به انتخاب بوته های حاوی قند بیشتر رونق دارد. زمان لازم برای تولید نشا از بذر در 8-7 هفته است و کشت گیاهچه ها در شرایط مزرعه در ماه اردیبهشت – خرداد انجام می شود.
تولید قند در طول روز باید در تابستان انجام و معمولا برداشت در ماه مهر اجرا می شود. در کشت گلخانه ای می توان دوره رشد را با افزایش طول روز طولانی تر کرد.

تاریخچه

گیاه استویا نخستین بار در دره ریو ماندی RioMonday در شمال شرقی كشور پاراگوﺋه شناخته شده است. اروپاییان در سال 1888توسط برتونی M.S.Bertoni با گیاه استویا آشنا شدند. مهمترین کشورهای تولید كننده استویا : ژاپن. چین. تایوان. كره. برزیل. مالزیا و پاراگوﺌه هستند. مهمترین اهمیت اقتصادی آن به عنوان یك ماده شیرین كننده طبیعی در جایگزینی شیرین كننده های مصنوعی (آسپارتان و سدیم ساخارین) است. اما مهمترین عامل بازدارنده در گسترش تجارت این ماده، عدم صدور مجوز مصرف آن در مواد غذایی در آمریكا است(2) .

خواص شیرین كنندگی قند استویا

ماده ی شیرین كننده ی استویا كه به استویوزید معروف است, كالری زا نیست و در سیستم گوارش جذب نمی شود. این ماده تا 250 برابر شیرین تر از ساكارز است كه بسته به نوع گیاه پایه، طول روز و روش تولید، بین 20-5 % در گیاه تولید می شود. شیرینی برگهای خشك گیاه 30 برابربیشتر از ساكارز است. چهار نوع گلوكوزید استویول اصلی در استویا شناسایی شده است:
rebaudioside A, rebaudioside C, stevioside, dulcoside A .

این مواد نسبت به ساكارز بین 250 - 40 برابر شیرین تر اند. نسبت تولید این مواد در گیاه متغیر است.
تا كنون
rebaudioside A بهترین كیفییت (شیرینی) را در میان انوع دیگر د اراست و افزایش نسبت این تركیب در گیاه از اهداف به نژادی استویا می باشد. این مواد در 9-3 = pH و تا دمای زیاد (100درجه سانتیگراد) ثابت می مانند، تخمیر نمی شوند و رنگ آن در اثر پخت تغییر نمی كند. به این دلایل دارای طیف وسیعی از كاربردها در فرآورده های خوراكی دارند.
تحقیقات زیادی در ارتباط با استخراج و خالص سازی شیرین كننده های موجود در برگ خشك شده گیاه استویا انجام شده است. عمل استخراج در درجه حرارت های 25-0 درجه سانتی گراد قابل اجراست. اما برای خارج كردن تركیبات تلخ می توان از درجه حرارت بین 6-2 درجه سانتی گراد استفاده نمود. نسبت برگ گیاه به حلال را بین03/0 -01/0 وزنی كنترل می كنند. برای خالص سازی تركیبات استخراج شده معمولأ از دو ستون تبادل یونی استفاده می شود. برای خالص سازی
rebaudiosideA كه شیرین ترین تركیب است, می توان از میكرو فیلتر استفاده نمود (2,4,6).

انواع استویا

پنج نوع گیاه استویا وجود دارد که قند یک نوع آن Stevia rebaudiana Bertoni درکشورهای ژاپن، کره و چین پاراگوئه و بسیاری کشور های دیگر در محصولات غذایی و در آمریکا و کانادا درتهیه مواد خوراکی رژیمی مجاز است. در حال حاضر در ژاپن مصرف سالیانه قند استویوزید stevioside 50 تن به ارزش 220 میلیون دلار کانادا است. پیش بینی می شود در آینده به طور کلی به منظور حفظ سلامت انسان از مخلوط چند نوع قند از جمله قند های غیر کالری زا در تهیه محصولات غذایی استفاده خواهد شد و شیرین کننده های جدید بازار خوبی خواهند داشت. اجرای تحقیقات، کشت و تولید استویا و فرآورده های شیرین غیر کالری زای آن مورد توجه کشورهای جهان قرار دارد. کشور چین، طرح بزرگی برای تولید استویا درسطح وسیع در دست اجرا دارد.

روش تولید محصول

استویا یك گیاه روز كوتاه است و معمولآمانند یك زراعت یك ساله كشت می شود. بذر گیاه در شرایط گلخانه ای كشت و نشا ها پس از 6تا 7 هفته، به مزرعه انتقال داده می شوند. ارتفاع آن در شرایط مطلوب رشد به 100 سانتی متر می رسد. زمان گلدهی بستگی به رقم پس از 104-54 روز از تاریخ كشت است. در موطن اصلی استویا دمای روز و شب بین 43-21 درجه سانتی گراد و بارندگی تا 1375 میلی متر در سال است. .گیاه در پایان فصل، پیش از به گل رفتن، یكجا برداشت می شود.
بذر استویا به دلیل عدم تلقیح در صد پوکی زیاد دارد. اما بذر مرغوب استویا جوانه زنی خوبی دارد (قیمت 350$ کانادا برای هر گرم). هزینه تولید گیاه از بذر ارزان تر از خریداری نشای آن است که به قیمت هر عدد 7-63/0 $ کانادا به فروش می رسد. علاوه بر این، نشای گیاه استویا حمل و نقل را به خوبی تحمل نمی کند از این رو توصیه می شود تولید گیاهان در محل پیش بینی و از کشت بذر آغاز شود.
در شرایط آب و هوایی کشورهایی چون کانادا (
Ontario)در هر هکتار کشت استویا حدود 3000 کیلو گرم محصول سبز ( برگ و ساقه ) به دست می آید که هر گرم آن دارای105 میلی گرم قند stevioside است . بهترین کیفیت قند در برگ استویا تولید می شود. اصلاح این گیاه می تواند میزان تولید قند را به دو برابر برساند1 .

 

 

 

ارزش اقتصادی تولید استویا

دوره رشد گیاه در شرایط غیر بومی یک یا دو سال است. سال دوم عملکرد بهتر دارد. پس از آن نشای جدید کاشته می شود.
در کانادا با توجه به هزینه کشت استویا (8500 دلار در هکتار) و 30-20 گرم وزن برگ در هر بوته برای اقتصادی بودن کشت می بایست 2200 کیلوگرم در هکتار برگ حاوی قند استویوزید
Stevioside
تولید شود. در اغلب کشورهای تولید کننده محصول سبز ، ترکیبات قندی آن را نیز فرآوری می شود..
معموﻷ تولید کننده ترجیح می دهد خود مبادرت به خشک کردن برگ ، تهیه پودر و عصاره برگ بنماید تا از قیمت محصول نهایی آن بهره مند گردد. فروش محصول برگ پس از خشک کردن برای فرآوری نیز متداول است.

فرآورده های استویا و تولید کنندگان فرآورده های رژیمی در آمریکا

Table 1

Some Commercially Available Stevia Products in the U.S.

 

Suggested "Dose"

Type

Manufacturer

Product Name

-

Crystals

At Steviaa

Sweetvia

Minute quantity

Powder

Life Extension Foundationb

Stevia Extract

-

Powder

JAJA Group, Inc.c

JAJ Stevioside

-

Liquid

Baar Products, Inc.d

Stevia Liquid Extract

-

Liquid Concentrate

SteviaNOWe

Stevia Dark Liquid Concentrate

-

Powdered Extract

SteviaNOW

Stevia Pure Powder Extract

-

Tablets (100–400 mg)

SteviaNOW

Stevia Tablets

 

A - At Stevia LLC, P.O. Box 80253, Valley Forge, PA 19484

B - Life Extension Foundation, 995 SW 24th Street, Fort Lauderdale, FL 33315

C - JAJA Group, Inc., 8787 Southside Blvd # 4813, Jacksonville, FL 32256

D - Baar Products, Inc., P.O. Box 60, Downingtown, PA 19335

E - SteviaNOW, P.O. Box 812, Shrub Oak, NY 10588

 

انواع استویا

پنج نوع گیاه استویا وجود دارد که قند یک نوع آن Stevia rebaudiana Bertoni درکشورهای ژاپن، کره و چین پاراگوئه و بسیاری کشور های دیگر در محصولات غذایی و در آمریکا و کانادا درتهیه مواد خوراکی رژیمی مجاز است. در حال حاضر در ژاپن مصرف سالیانه قند استویوزید Stevioside 50 تن به ارزش 220 میلیون دلار کانادا است. پیش بینی می شود در آینده به طور کلی به منظور حفظ سلامت انسان از مخلوط چند نوع قند از جمله قند های غیر کالری زا در تهیه محصولات غذایی استفاده خواهد شد و شیرین کننده های جدید بازار خوبی خواهند داشت. اجرای تحقیقات، کشت و تولید استویا و فرآورده های شیرین غیر کالری زای آن مورد توجه کشورهای چهان قرار دارد. کشور چین، طرح بزرگی برای تولید استویا درسطح وسیع در دست اجرا دارد.

امکان کشت گلخانه ای استویا در ایران

در کشور ما ایران، شرایط دما و نور کافی برای کشت گیاه استویا مساعد است و امکانات برای تولید فرآورده های غذایی از قند گیاه وجود دارد، اما خاک مناسب برای کشت استویا باید دارای شوری پایین باشد. این امر موجب می شود تا مناطق محدودی برای کشت این گیاه در ایران فراهم باشد. بهترین شرایط از نظر نوع خاک و اقلیم، مناطق توتون کاری کشور است و جایگزین بسیار با صرفه ای برای آن خواهد بود. اما در حال حاضر، کشت گلخانه ای و ترجیحأ در شرایط هایدروپونیک راه حل پیشنهادی برای تولید استویا در ایران است که باید با توجه یه نکات زیر برنامه ریزی شود:

1.استفاده از بذر مرغوب برای تولید اقتصادی گیاهان با درصد قند استویوزید بیشتر در برگ

2.ایجاد شرایط رشد مطلوب در گلخانه

 

کشت گلدانی این گیاه درکشورهای دیگر اجرا می شود و با توجه به نتایج به کارگیری سیستم آب کشت در تحقیقات انجام شده در ایران، تولید این گیاه در گلخانه هایدروﭘﻮنیک قابل اجرا خواهد بود.
آنچه که در راه اندازی و بهره برداری از سیستم کشت بدون خاک یا هایدروﭘﻮنیک اهمیت زیاد دارد این است که پیش از شروع به تولید پیش بینی دوره آموزش کارکنان اجرا شده باشد.
موفقیت در این تکنیک تولید نیازمند به فراگیری صحیح و کسب مهارت است. علاوه بر این ، معرفی خواص محصول و ایجاد بازار فروش و همچنین امکان صادرات فرآورده ها آن نیاز به توجه و پایه ریزی خواهد داشت.

 

منبع: http://nya.ir/home/index.html


نوشته شده در : سه شنبه 6 بهمن 1388  توسط : ابراهیم اوجاقی.    نظرات() .

disqus.com
سه شنبه 19 شهریور 1398 02:55 ق.ظ
I was just looking for this info for some time.
After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your
web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don't
rank this kind of informative websites in top
of the list. Usually the top websites are full of garbage.
Ruby
سه شنبه 19 شهریور 1398 01:35 ق.ظ
Wonderful article! That is the kind of info that are supposed to be shared across
the web. Disgrace on the search engines for not positioning this put up higher!
Come on over and visit my web site . Thank you =)
onmogul.com
دوشنبه 18 شهریور 1398 03:38 ق.ظ
As I website possessor I believe the content material here is rattling magnificent ,
appreciate it for your hard work. You should keep it up forever!
Good Luck.
How to Prevent Hemorrhoids
شنبه 2 شهریور 1398 10:03 ق.ظ
I simply could not depart your web site before suggesting that I extremely loved
the standard info a person supply to your guests?

Is going to be again regularly in order to check out
new posts
Hemorrhoids Burning Urination
جمعه 18 مرداد 1398 01:13 ب.ظ
I quite like looking through a post that will make men and women think.
Also, thank you for allowing me to comment!
Wesleyhaupt
چهارشنبه 26 تیر 1398 09:29 ق.ظ
taking viagra with tramadol
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">viagra over the counter</a>
http://tiofarsnhan.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 03:56 ق.ظ

With thanks. A good amount of info.

cialis bula generic cialis cialis generic availability we choice cialis pfizer india cost of cialis cvs buy cialis cheap 10 mg cialis 5 effetti collaterali cialis 20mg preis cf tadalafil generic cialis prezzo di mercato
cialis daily new zealand
یکشنبه 2 تیر 1398 12:03 ب.ظ

Many thanks. Lots of posts!

cialis for sale south africa cialis rezeptfrei sterreich preis cialis 20mg schweiz cialis dosage amounts estudios de cialis genricos cialis generika only here cialis pills cialis for bph cialis daily tadalafil 20 mg
http://vaufestia.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:21 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
discount cialis click now cialis from canada buy cialis sample pack we choice cialis pfizer india how to purchase cialis on line cialis daily dose generic cialis efficacit brand cialis nl cialis purchasing generic cialis at the pharmacy
http://acanen.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:27 ق.ظ

Awesome knowledge. Many thanks.
where cheapest cialis cialis taglich cialis coupons costo in farmacia cialis cialis coupons we recommend cialis info cialis usa cost look here cialis order on line cialis 5 mg funziona cuanto cuesta cialis yaho
Online cialis
جمعه 31 خرداد 1398 12:38 ب.ظ

Fantastic info. Many thanks!
cialis purchasing interactions for cialis cialis prezzo di mercato cialis italia gratis buy cialis sample pack cialis 20 mg only now cialis 20 mg achat cialis en suisse generic cialis review uk cialis 5mg
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:53 ب.ظ

Amazing info. Thank you!
cialis rezeptfrei cialis tadalafil online cialis vs viagra we like it cialis soft gel generic cialis at walmart canadian cialis buy cialis cheap 10 mg cialis tablets australia best generic drugs cialis buy cialis online legal
Buy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:26 ق.ظ

Good info. Thanks!
rezeptfrei cialis apotheke cialis for sale cialis kamagra levitra cialis billig click here cialis daily uk cialis qualitat purchase once a day cialis side effects for cialis are there generic cialis cialis tablets
cialis coupon
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:47 ق.ظ

You have made your stand extremely effectively!.
cialis bula cialis tadalafil online cialis kaufen bankberweisung only best offers 100mg cialis cialis qualitat cialis generico postepay generic cialis 20mg tablets brand cialis nl cialis y deporte 40 mg cialis what if i take
Cialis prices
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:30 ق.ظ

Thanks a lot! Wonderful information!
cialis 5 mg precios cialis peru warnings for cialis cialis online nederland cialis bula purchase once a day cialis discount cialis venta de cialis canada cialis vs viagra how to buy cialis online usa
Cialis canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:12 ق.ظ

Wow a lot of excellent data.
cialis bula costo in farmacia cialis prix de cialis effetti del cialis recommended site cialis kanada buy cialis online nz cialis cost cialis sicuro in linea how to purchase cialis on line cialis uk
when will cialis go generic in us
شنبه 25 خرداد 1398 10:21 ق.ظ

This is nicely expressed. .
40 mg cialis what if i take cialis sicuro in linea fast cialis online il cialis quanto costa cialis generico in farmacia cialis flussig cialis generika cialis kaufen wo buy online cialis 5mg canadian discount cialis
stanleyn981476000.wikidot.com
جمعه 24 خرداد 1398 11:59 ق.ظ
Many fսngal illnesses are unfolɗ by water.
https://maritzamcgovern81.wordpress.com/2019/02/04/convert-any-audio-file-to-mp3-with-python/
جمعه 24 خرداد 1398 11:22 ق.ظ
Ⴝcrambled eggs laced with meⅼted cheese , of course.
dianegreenfield9.wikidot.com
جمعه 24 خرداد 1398 10:27 ق.ظ
Βermudian culture is Codfish annd Potatoes.
http://anita21v73162844.uiwap.com/index/__xtblog_entry/13251768-changing-library-from-flac-to-alac?__xtblog_block_id=1
جمعه 24 خرداد 1398 09:56 ق.ظ
Rɑspbeгry Clafоuti Recipe + Larger Imagе.
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 05:58 ق.ظ

Lovely stuff. Cheers!
cialis online nederland cialis vs viagra cialis reviews the best site cialis tablets cialis pills price each cialis venta a domicilio safe site to buy cialis online i recommend cialis generico cialis kaufen wo 200 cialis coupon
latoyadon902.wikidot.com
جمعه 24 خرداد 1398 04:53 ق.ظ
Raѕрberry Clafouti Recipe + Biցger Picture.
arnoldowadsworth.jw.lt
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:09 ب.ظ
You can even have ցren tea or raqspberry leaf teа.
http://tesrever.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:52 ب.ظ

Helpful knowledge. Thank you.
cialis usa cost cialis sicuro in linea cialis lilly tadalafi generic cialis pro cialis online napol we choice cialis uk click here cialis daily uk cialis online holland cialis name brand cheap safe site to buy cialis online
Effie
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:10 ب.ظ
Her sqlt cօdfish dessertѕ arre simpoе and easy.
Remona
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:15 ب.ظ
Insеct pests ccan wreak hɑvoc in a potato patch.
sybilhollander566.mw.lt
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:45 ق.ظ
Overcooed еggs are like ᧐vercooked steak.
Ruthie
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:56 ق.ظ
Ꭺspect costume and "hill" again 2-3 weeks later.
http://quitravex.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:12 ق.ظ

You explained that well.
buy cialis online legal cialis generico milano prezzo cialis a buon mercato cialis 20 mg enter site very cheap cialis cialis professional from usa generic cialis pro canadian cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis coupons
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30